Ο Φωτορεαλισμός είναι η τρισδιάστατη αναπαράσταση κτιρίων και αντικειμένων στον υπολογιστή. Κτίρια που δεν υπάρχουν ακόμη στην πραγματικότητα, μπορούν να απεικονιθούν στον υπολογιστή ακριβώς όπως θα είναι και μετά την κατασκευή τους. Δηλαδή με σκιές, αντανακλάσεις στις επιφάνειες, με ζωντανά χρώματα…

 
Ο σκοπός αυτής της τεχνολογίας είναι η ακριβής αναπαράσταση του έργου που πρόκειται να κατασκευασθεί , ώστε να μπορούν να γίνουν οι επιθυμητές αλλαγές στα χρώματα, στα σχέδια ή ακόμη και στις τελικές επιφάνεις (κεραμικά πλακάκια,επένδυση πέτρας)…
 
Έτσι είσαστε σίγουροι για το τελικό αποτέλεσμα και την τελική εικόνα της κατασκευής και παράλληλα μειώνεται το κόστος που θα υπήρχε με την συνεχή αλλαγή στα σχέδια.
 
Μπορείτε να δείτε μερικά παραδείγματα από τρισδιάστα σχέδια εδώ : 3D Σχέδια