Μια οικοδομική άδεια και γενικότερα ένα τεχνικό έργο αποτελείται από αυτά τα τρία σκέλη . 

Το πρώτο σκέλος, η Μελέτη , είναι η αρχή της κατασκευής…Είναι η μεταφορά σκέψεων και φαντασίας στο χαρτί…

Είναι ο υπολογισμός όλων των παραμέτρων ,αρχιτεκτονικών,στατικών,προυπολογισμός…

Πάντα σε μία κατασκευή υπάρχουν εμπόδια: περιβαλλοντικά,μορφολογικά,στατικά,κλιματικά,πολεοδομικά,υποδομών.

Πάντα όμως υπάρχουν λύσεις και τρόποι να προσπεράσουμε τα εμπόδια και ταυτόχρονα να είμαστε ικανοποιημένοι με το τελικό αποτέλεσμα.

Όσον αφορά την αρχιτεκτονική μελέτη υπάρχει η δυνατότητα σχεδίασης της τελικής κατασκευής σε τρισδιάστατη εικόνα (φωτορεαλισμός) όπου το αποτέλεσμα μοιάζει να είναι μια πραγματική εικόνα.

 

Το δεύτερο σκέλος, η Επίβλεψη , είναι η στιγμή να κατασκευαστεί το έργο σύμφωνα με την μελέτη που έχει συνταχθεί. Ο σκοπός της επίβλεψης είναι :

- η εύρεση λύσεων στα διάφορα προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν κατά την κατασκευή

- και κυρίως η εφαρμογή της μελέτης στην κατασκευή χωρίς την παραμικρή απόκλιση .

Πολλές φορές οι τεχνίτες , οι μάστορες και οι εργάτες δεν δίνουν σημασία σε λεπτομέρειες είτε επειδή αγνοούν είτε επειδή δεν καταλαβαίνουν την διαφορά. Αποτέλεσμα μπορεί να είναι η άσχημη αισθητικά εικόνα, η λάθος κατασκευή. Όσο μεγάλη και να είναι η εμπιστοσύνη , η επίβλεψη δεν παύει να είναι πολύ σημαντική σε ένα έργο.

Τέλος , η Κατασκευή είναι έτοιμη.Εάν όλα έχουν γίνει όπως σχεδιάστηκαν και υπολογίστηκαν κατά την διάρκεια της μελέτης αλλά και της υλοποίησης , τότε το αποτέλεσμα είναι το αναμενόμενο και θα είναι όλοι ικανοποιημένοι.

Ο όρος Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή είναι πολλά παραπάνω , έχει πολλές υποκατηγορίες με μεγάλη σημασία η κάθε μία.Παραπάνω διαβάσατε μία απλή και σύντομη περιγραφή του όρου , ώστε να γίνει εύκολα κατανοητός .