Πολλές φορές όταν προσπαθούμε να βγάλουμε μία νέα άδεια, ερχόμαστε αντιμέτωποι με διάφορα εμπόδια όπως τις διαδικασίες, τα απαραίτητα έγγραφα και τις περιπτώσεις – περιορισμούς όπου μπορεί να εφαρμοστεί μια κατασκευή.

Παραθέτω στοιχεία , νόμους και κανονισμούς όπως ισχύουν και εφαρμόζονται από το κράτος και την πολεοδομία. Σκοπός είναι να δημιουργήσω ένα ευρετήριο όπου έυκολα και απλά με μία γρήγορη αναζήτηση μπορεί να βρει ο καθένας τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν.

 

Κάθε παρατήρηση , σχόλιο , διόρθωση ή προσθήκη είναι δεκτή