Τα δάπεδα έχουν καθοριστικό ρόλο στη γενική εμφάνιση ενός χώρου ,εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και στο κόστος συντήρησής του.

Τα δάπεδα που χρησιμοποιούνται σήμερα χωρίζονται σε βασικές κατηγορίες :

 

Πλακοστρώσεις από φυσικές πλάκες : Ασβεστολιθικές πλάκες, σχιστόπλακες, ψαμμιτικές που τοποθετούνται ακανόνιστα ή με μερική ή πλήρη κατεργασία. Οι μηχανικά κατεργασμένες πλάκες (μάρμαρο,ψαμμίτης και όλα τα εκρηξιγενή πετρώματα) επιδέχονται ποικιλότροπη επεξεργασία της επιφάνειάς τους. Τοποθετούνται σε υπόστρωμα κονιάματος ή σε κολυμπητό δάπεδο.

 

 

Ψηφιδωτά δάπεδα : Σχηματίζονται από πολύχρωμες ψηφίδες, από υλικά όπως το γυαλί, καραμικά ή φυσικές πέτρες τοποθετημένες ή κολλημένες σε κονίαμα.

 

 

 

 

 

Κεραμικά πλακίδια δαπέδου : Τα πλακίδια αυτά μπορεί να είναι από φυσική πέτρα, από ψηφιδωτά, κεραμικά που ενοποιούνται με ψήσιμο ώστε να μην απορροφούν καθόλου νερό. Με αυτό τον τρόπο είναι ανθεκτικά σε παγετό, σε μεγάλο βαθμό σε οξέα και με σχετικά μικρή μηχανική αντοχή.

 

 

 

 

Παρκέ : Τα δάπεδα παρκέ αποτελούνται από φυσική ξυλεία και τοποθετούνται σε μορφή σανίδων, πλακών, ψηφιδωτού ή λωρίδων.

Η επάνω επιφάνεια,αυτή που βλέπουμε όταν τοποθετηθεί, αποτελείται από δρυ ή άλλο ανθεκτικό ξύλο (Γερμανικό έλατο,Σανίδες ραμποτέ από Νορβηγικό έλατο,Αμερικάνικο Redpine, κ.ά).

 

 

 

Ξύλινα ψηφιδωτά δάπεδα : Σχηματίζονται από τετράγωνους ή κυκλικούς τάκους τοποθετημένους σε υπόστρωμα μπετόν.

 

Leave a Reply