Το χρώμα σαν στοιχείο περιβάλλοντος, προκαλεί στον άνθρωπο αισθήματα ευεξίας ή δυσφορίας. Τάσεις ενεργητικότητας ή παθητικότητας.

Σε επιχειρήσεις, γραφεία και σχολεία ο χρωματισμός μπορεί να αυξήσει ή να ελαττώσει την απόδοση των εργαζομένων, ενώ στις κλινικές να επιταχύνει την ανάρρωση των ασθενών. Υπάρχει έμμεση επίδραση των χρωμάτων μέσα από την κυρίως φυσιολογική τους ενέργεια να αυξάνουν ή να μικραίνουν τους χώρους και να δημιουργούν αισθήματα ελευθερίας ή καταπίεσης. Η επίδραση αυτή είναι και άμεση και εκδηλώνεται μέσα από τις ενεργείς δυνάμεις (παρορμήσεις), που προκαλούνται από τα διάφορα χρώματα.

Το πορτοκαλί έχει τη μεγαλύτερη δύναμη παρόρμησης, ακολουθεί το κίτρινο, το κόκκινο, το πράσινο και το μωβ. Το μπλέ, το γαλαζοπράσινο και το ιώδες (χρώματα ψυχρά και παθητικά) έχουν την ασθενέστερη δύναμη παρόρμησης.

Τα πλούσια σε παρορμήσεις χρώματα είναι κατάλληλα μόνο για μικρές επιφάνειες, ενώ τα φτωχά για μεγάλες. Τα θερμά αυξάνουν την ενεργητικότητα, διεγείρουν και σε ορισμένες περιπτώσεις ερεθίζουν.

Τα ψυχρά χρώματα προκαλούν παθητικότητα, ηρεμούν και εκτονώνουν την υπερένταση. Το πράσινο χαλαρώνει τα νεύρα. Η επίδραση των χρωμάτων εξαρτάται από τη φωτεινότητά τους και από τον χώρο που παρουσιάζονται.

Τα θερμά και φωτεινά χρώματα, ενεργώντας από πάνω διεγείρουν το πνεύμα, από τα πλάγια θερμαίνουν και δημιουργούν προσέγγιση ενώ από κάτω ανακουφίζουν και ανυψώνουν.

Τα θερμά και σκοτεινά χρώματα, ενεργώντας από πάνω απομονώνουν και δίνουν μεγαλοπρέπεια, από τα πλάγια περικλείουν, ενώ από τα κάτω συντελούν σε ασφαλές βάδισμα και στήριξη.

Τα ψυχρά και φωτεινά χρώματα, ενεργώντας από πάνω φωτίζουν, από τα πλάγια κατευθύνουν, ενώ από κάτω δημιουργούν αίσθημα λείου και προτρέπουν σε βάδισμα.

Τα ψυχρά και σκοτεινά χρώματα, ενεργώντας από πάνω προκαλούν αίσθημα απειλής, πλευρικά ψυχρότητας και θλίψης, ενώ από κάτω, βάρους και έλξης.

Το λευκό είναι το χρώμα της απόλυτης αγνότητας, της καθαριότητας και της τάξης. Στη χρωματική δομή των χώρων, το λευκό παίζει σημαντικότατο ρόλο του διαχωρισμού των άλλων ομάδων χρωμάτων μεταξύ τους και της ουδετεροποίησής τους, φωτίζει, αναζωογονεί και υποδιαιρεί.

Leave a Reply