Δόμηση

Τα δάπεδα έχουν καθοριστικό ρόλο στη γενική εμφάνιση ενός χώρου ,εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και στο κόστος συντήρησής του. Τα δάπεδα που χρησιμοποιούνται σήμερα χωρίζονται σε βασικές κατηγορίες

Στο εμπόριο υπάρχει μια ποικιλία δομικών υλικών με καλές ιδιότητες όπως το μπετόν, τοιχοποιία, ξυλεία, μονωτικά υλικά, γύψος, φελός και πηλός. Ο πηλός έχει αποδείξει την αξία του για χιλιάδες χρόνια σε αμέτρητες κατασκευές

Υπάρχει έμμεση επίδραση από τα χρώματα μέσα από την κυρίως φυσιολογική τους ενέργεια να αυξάνουν ή να μικραίνουν τους χώρους και να δημιουργούν αισθήματα ελευθερίας ή καταπίεσης.

Η κατοικία έχει σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα μας.Η κατοικία πρέπει να προστατεύει από τις καιρικές μεταβολές και να δημιουργεί κατάλληλο περιβάλλον αφού απ'αυτό εξαρτάται όχι μόνο η ευεξία μας αλλά και η αποδοτικότητά μας ...